lördag 12 november 2011

Envättern

Väderprognosen hade lovat solsken, men tyvärr var dimman för tät för att ge solen en chans att tränga igenom dimslöjorna. Men bilderna blir lite mer dramatiska när det är lite bistrare.
Nu känns årstiden mer normal när det bistra, kalla fuktiga vädret gör sig kännbar. Temperaturen låg för första gången i höst runt nollan och daggdropparna hade frusit till is. Kanske får vi en vinter även i år.

söndag 6 november 2011

Alsjöns naturreservat

Alsjöns naturreservat, ett av Södertäljes finaste naturreservat. Reservatet är 248ha stort och omfattar kuperad och omväxlande skog med hög medelålder och flera sjöar och myrområden.
Dagens utflykt gick till området där den senaste skogsbranden 2002 ödelagde ca 2 hektar. Här kan man hitta rester av så kallade ”brandljud” –träd med spår av gamla brandskador.