måndag 15 juli 2013

Old Tjikko


Nu har jag sett den, Old Tjikko världens äldsta kända växande träd.
På Fulufjällets sluttning kan man hitta denna enastående gran som har stått emot vädrets makter i tusentals år.
 
Det här är den äldsta trädklon som man med kol-14 metoden har kunnat fastställa till en ålder av 9550år. Det vill säga trädet slog rot strax efter att inlandsisen släppte sitt grepp om Fulufjäll. Sedan dess har den vuxit på samma plats som inte är mer än ca 5meter i diameter.
Granen har haft förmågan att vegativt, d.v.s att få de nedersta grenarna att hänga ner mot marken och därifrån slå rot varpå nya stammar växer vidare som samma genetiska individ. Rotsystemet har alltid överlevt och fått nya delar att växa samtidigt som de gamla har dött. Det är resterna av de döda ursprungliga delarna som har gjort det möjligt att fastställa åldern och att det fortfarande är samma genetiska individ som lever kvar.
När klimatet har varit ogynnsamt har trädet haft formen av en lågväxt buske. När sedan klimatet har vänt mot varmare tider som nu så har trädet kunna skjuta iväg på höjden och når idag en höjd av ca 5m.