lördag 16 mars 2024

Grövelsjön

 Grövelsjön, lavskrikans rike och i år även tjäderns revir nedanför fjällstationen