lördag 24 februari 2018

Sjundavargarna

I maj 2015 föddes sex valpar i Sjundareviret av den så kallade Sjundatiken som senare sköts den 29 september 2015. Vart hannen tog vägen efter detta vet man inte. 
Vid obduktion av tiken kunde man fastställa att hon hade fött sex valpar varav två kom att bilda det nya revir som vi nu har i Sjundaskogen. Syskonparet har under 2017 fått minst två valpar som nu tillsammans med sina föräldrar rör sig i området. Allt detta har bekräftats genom de spillningsprov som har lämnats in till Länsstyrelsen för DNA- test.

Det märkliga är att av de fyra konstaterade individer har vi endast hittat spår av tre individer vid ett och samma tillfälle. Vart har den 4e individen tagit vägen?

Foto: Henrik Eibl
 

Spår av två av de tre individer som vi hittade vid samma tillfälle tillsammans med ett rävspår

söndag 4 februari 2018

Kungsfiskaren

Kungsfiskaren, en återkommande raritet vid Torpaviksdiket